fredag 15 maj 2009

Moderat politik har stöd hos oppositionen

Den senaste opinionsundersökningen från Skop visar att över hälften av de socialdemokratiska sympatisörerna tycker att regeringen gör ett bra jobb med att hantera den ekonomiska krisen.
Bland Socialdemokraternas sympatisörer anser 55 procent att regeringen gör ett bra eller ganska bra jobb, 66 procent av Miljöpartiets sympatisörer och 38 procent av Vänsterpartiets sympatisörer håller med. Av de tillfrågade tyckte 58 procent att Moderaterna hade bäst idé er för att värna statsfinanserna. 33 procent föredrog Socialdemokraterna. Av Moderaternas egna sympatisörer tycker 90 procent att regeringen gör ett bra jobb.
Jag bedömer att undersökningens resultat stämmer väl överens med verkligheten. Min känsla har under en längre tid varit att stödet för den moderata politiken ökar successivt. Enligt min uppfattning är medborgarnas stöd det befästa betyg Alliansen kan få för den politik vi driver.

torsdag 14 maj 2009

Var tar yttrandefriheten vägen?

Det franska beslutet som gör det möjligt för den franska staten att beordra internetoperatörer att stänga av personer som fildelat upphovsrättsskyddat material i upp till ett år är ett stort kliv bakåt för yttrandefriheten. Det är fritt att trycka och distribuera tidningar och böcker. Är materialet olagligt följer en rättslig process med prövning i domstol, men rätten att trycka och publicera tidningar och litteratur upphör inte. Den franska lagstiftningen hotar grundläggande rättigheter som rätt till att inhämta information och yttrandefrihet. Internet är vår tids media och att staten skall ha rätt att avstänga personer från nätet är fel väg att gå för att motverka illegal fildelning. Utöver intrånget i yttrandefriheten ser jag beslutet om avstängning som ett stort hot mot upphovsrätten. Samhället får inte utvecklas i en riktning där åtgärder för att skydda upphovsrätten leder till motsatt effekt och medborgarnas stöd för upphovsrätten undergrävs. Dessutom anser jag att staten skall värna yttrandefriheten och inte motverka denna.

tisdag 12 maj 2009

Klimatutmaningen kräver globala lösningar

EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik, men fortfarande kan många medlemsstater göra mer för att minska utsläppen av växthusgaser. Stora delar av EU är beroende av fossila bränslen med väldigt negativa effekter för miljön.

Samtidigt har Sverige överskott på miljövänlig el som vi skulle kunna hjälpa andra länder att minska sitt beroende av kol, olja och gas med. Därför förespråkar vi moderater en gemensam energimarknad i EU där svensk el ges möjlighet att exporteras till övriga medlemsstater. Det skulle vara bra för miljön i hela Europa och innebära att EU som helhet kan göra mer för att möta klimatutmaningen. Tyvärr driver svenska socialdemokrater den rakt motsatta linjen och vill försvåra för EU:s länder att lösa klimatutmaningen tillsammans. Det är en klimatnationalism som vi moderater tar starkt avstånd ifrån.

Klimatfrågan är global och måste lösas av världens länder tillsammans. Därför behöver EU mer samarbete, inte mindre. Rösta den sjunde juni.

Moderaterna tar ansvar för klimatet

Klimatkrisen slår hårt mot hela världen, särskilt mot fattigare länder. Ett rikt land som Sverige behöver därför visa solidaritet gentemot sin omvärld. Vi har de resurser som krävs för att hjälpa andra länder att minska sina utsläpp. Det är därför allvarligt att Socialdemokraternas ordförande, Mona Sahlin, numera enbart vill bedriva en nationell miljöpolitik, som resulterar i att länder som är i stort behov av stöd för att minska sina utsläpp överges.

Vi moderater vet att rätt resurser snabbt kan göra stor skillnad i många länder. Med samma pengar som vi kan göra väldigt lite med här i Sverige kan vi göra väldigt mycket med i andra länder. Därför är det viktigt att Sverige driver en offensiv miljöpolitik och fortsätter ge sitt stöd till fattigare länder som saknar resurser för att minska sin klimatpåverkan. Klimatfrågan är en global utmaning och vi får aldrig glömma att det är de gemensamma globala åtgärderna som i slutändan kommer att påverka klimatet även här i Sverige.

LO-ordförande lämnar fler uppdrag.

Äntligen börjar det hända något angående LO-ordförandes många uppdrag. Wanja Lundby-Wedin besked om att hon lämnar sina styrelseuppdrag, utöver LO, kommer inte en dag för sent. Det är anmärkningsvärt att ordförande för Sveriges största fackförbund har kunnat kombinera sitt uppdrag med en stor mängd sidouppdrag. Egentligen är det fel att kalla vissa av uppdragen för sidouppdrag eftersom de bör vara tidskrävande. Det skall bli intressant att se vad som blir nästa steg i LO-härvan. Personligen undrar jag om det som nu sker är ett desperat försök av Wanja Lundin-Wedin att klamra sig fast som LO-ordförande. Det skall bli spännande att följa förloppet i LO-såpan.