tisdag 12 maj 2009

Klimatutmaningen kräver globala lösningar

EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik, men fortfarande kan många medlemsstater göra mer för att minska utsläppen av växthusgaser. Stora delar av EU är beroende av fossila bränslen med väldigt negativa effekter för miljön.

Samtidigt har Sverige överskott på miljövänlig el som vi skulle kunna hjälpa andra länder att minska sitt beroende av kol, olja och gas med. Därför förespråkar vi moderater en gemensam energimarknad i EU där svensk el ges möjlighet att exporteras till övriga medlemsstater. Det skulle vara bra för miljön i hela Europa och innebära att EU som helhet kan göra mer för att möta klimatutmaningen. Tyvärr driver svenska socialdemokrater den rakt motsatta linjen och vill försvåra för EU:s länder att lösa klimatutmaningen tillsammans. Det är en klimatnationalism som vi moderater tar starkt avstånd ifrån.

Klimatfrågan är global och måste lösas av världens länder tillsammans. Därför behöver EU mer samarbete, inte mindre. Rösta den sjunde juni.

Inga kommentarer: