fredag 15 maj 2009

Moderat politik har stöd hos oppositionen

Den senaste opinionsundersökningen från Skop visar att över hälften av de socialdemokratiska sympatisörerna tycker att regeringen gör ett bra jobb med att hantera den ekonomiska krisen.
Bland Socialdemokraternas sympatisörer anser 55 procent att regeringen gör ett bra eller ganska bra jobb, 66 procent av Miljöpartiets sympatisörer och 38 procent av Vänsterpartiets sympatisörer håller med. Av de tillfrågade tyckte 58 procent att Moderaterna hade bäst idé er för att värna statsfinanserna. 33 procent föredrog Socialdemokraterna. Av Moderaternas egna sympatisörer tycker 90 procent att regeringen gör ett bra jobb.
Jag bedömer att undersökningens resultat stämmer väl överens med verkligheten. Min känsla har under en längre tid varit att stödet för den moderata politiken ökar successivt. Enligt min uppfattning är medborgarnas stöd det befästa betyg Alliansen kan få för den politik vi driver.

Inga kommentarer: