torsdag 14 maj 2009

Var tar yttrandefriheten vägen?

Det franska beslutet som gör det möjligt för den franska staten att beordra internetoperatörer att stänga av personer som fildelat upphovsrättsskyddat material i upp till ett år är ett stort kliv bakåt för yttrandefriheten. Det är fritt att trycka och distribuera tidningar och böcker. Är materialet olagligt följer en rättslig process med prövning i domstol, men rätten att trycka och publicera tidningar och litteratur upphör inte. Den franska lagstiftningen hotar grundläggande rättigheter som rätt till att inhämta information och yttrandefrihet. Internet är vår tids media och att staten skall ha rätt att avstänga personer från nätet är fel väg att gå för att motverka illegal fildelning. Utöver intrånget i yttrandefriheten ser jag beslutet om avstängning som ett stort hot mot upphovsrätten. Samhället får inte utvecklas i en riktning där åtgärder för att skydda upphovsrätten leder till motsatt effekt och medborgarnas stöd för upphovsrätten undergrävs. Dessutom anser jag att staten skall värna yttrandefriheten och inte motverka denna.

1 kommentar:

xxx sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.