onsdag 15 oktober 2008

Underhållning på högsta nivå

Dagens partiledardebatt bjöd på högklassigt skådespel. Vänsterpartiet förnekar sig aldrig. Jag upphör inte att roas av vänsterpartiets politik. Sovjet har fallit, Tyskland är återförenat och Tjeckien medlem i Europeiska Unionen. Listan över dekomkratier som tidigare lytt under kommunistisk regim kan göras längre. Vänsterpartiet här i Sverige är och förblir det samma.

Att höra Lars Ohly tala om att staten behöver ökade intäkter genom höjda skatter, att höjda skatter utjämnar skillnader, att det är fel att spara och att fastighetsskatt är rättvis är svårt att betrakta seriöst .

Ett exempel på diameteralt olika synsätt mellan Alliansen och Vänsterpartiet är fastighetsskatten. Alliansen har gjort om fastighetsskatten till en kommunalavgift med ett maximalt belopp om 6000 kronor per år. Vänsterpartiet vill återinföra fastighetsskatten och ta bort taket. Deras motiv till förändringen är att fastighetsskatten endast drabbar rika personer boende i lyxhus. Jag delar inte den uppfattningen. Före Alliansregeringen tillträtt var det inte ovanligt att ett hushåll i Stockholm betlade 26 000 kr per år i fastighetsskatt. Skillnaden mellan då och nu är 20 000 kronor mer i plånboken. Också i Stockholm bor lärare, sjuksköterskor och poliser, alla normalinkomsttagare för vilka fastighetsskatten har varit ett gissel.

Den ekonomiska krisen som råder världen över, liksom i Sverige, är allvarlig och påverkar oss alla i negativ riktning. Dagens debatt stärkte min uppfattning om att finansminister Anders Borgs inriktning för den ekonomiska politiken är rätt. Det är först med sunda statsfinanser, ordning och reda i ekonomin, förutsägbarhet, att det lönar sig att arbeta och att driva företag som en positiv ekonomisk utveckling är möjlig. Det finns inga snabba klipp.