torsdag 27 november 2014

Tre viktiga steg för fred och frihet


Riksdagens beslut om att godkänna de tre associeringsavtalen mellan EU och Ukraina, Moldavien och Georgien är historiska. Genom avtalen ökar möjligheten till en positiv utvecklingen i de tre länderna. Avtalen syftar till frihandel, ökad demokrati, tilltagande respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt stärkande av rättsstaten.

 

Georgien, Moldavien och Ukraina har alla lidet av kommunismen förtryck och de problem länderna kämpar med idag är en konsekvens av vad som händer när en diktatur får härja med åsiktsförtryck, rapportering av oliktänkande och förbud mot privat ägande.

 

Grunden till associeringsavtalen lades redan 2008 när f.d. utrikesminister Carl Bild tillsammans tog initiativet till det östra partnerskapet.

 

Demokrati och marknadsekonomi är grunderna till ett fritt samhälle med respekt för individen. De nu godkända associeringsavtalen ger en grund för fortsatt reformarbete i Ukraina, Moldavien och Georgien. Avtalen bekräftar att Ukraina, Georgien och Moldavien samt medlemsländerna i EU och Sverige har valt varande som samarbetspartner.

 

Ytterligare ett steg på vägen mot fred och frihet har tagits.