måndag 21 maj 2012

Tibet på agendan i Ottawa

Nyligen deltog jag i "6th World Parliamentarians Convention on Tibet" i Ottawa. De övergrepp som Kina begår mot tibetanerna får inte tystas ned. Men ett bättre samhällsklimat uppnås inte genom att isolera Kina. Det är viktigt att fortsätta dialogen men med tydlighet att agerandet inte är acceptabelt. Läs mer om mina betraktelser i Svensk Tidskrift här