måndag 24 augusti 2009

Stockholm - underbar men dyr

Fyra ledande socialdemokrater skriver i dagens DN att stockholmarna har högre levnadsomkostnader än boende i mindre orter. Så sant, därför omvandlade Alliansen fastighetsskatten till en kommunal avgift om högst 6000 kr per år och avskaffade förmögenhetsskatten. Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus underlättar för boende att själv äga sina bostäder oavsett om det är en lägenhet i city eller förort. När nu socialdemokraterna går ut och säger att de” måste underlätta för fler att göra boendekarriär” och att de vill genomföra en bostadspolitik för blandade upplåtelseformer finns risk att socialdemokratin uppfattas göra helt om, att de plötsligt vill att fler skall har möjlighet att äga sin bostad. Men se så var nog inte tanken för i nästa andetag skriver de att de vill utveckla allmännyttan till att omfatta villor och radhus. Socialdemokratisk bostadspolitik är därmed sig lik. (s) utveckling av politiken handlar om att utöka möjligheten för offentliga sektorn att äga bostäder. Huruvida de vill återinföra fastighets- och förmögenhetsskatten, de två skatter som drev människor bort från boende i egna hem sägs inget.

Student i Stockholm

Universitet och högskolor är i startgroparna inför höstens terminsstart. Många ungdomar är glada över att ha fått en studieplats, tyvärr riskerar lyckan att grusas på grund av bostadsbristen. Varje år är situationen den samma. Bostadsbristen är alltid stor i Stockholm men bristen blir extra tydlig vid terminsstart. Enligt min mening finns det endast en väg ut ur bristen och det är att bygga mer, bygga i city, bygga i förorten och bygga på höjden. För att uppnå ökad rörlighet och ökad möjlighet att få lägenhet bör lägesfaktorn få ökad betydelse, möjlighet att ombilda hyresrätter till bostadsrätter fortsätta och uthyrning i andra hand underlättas. Stockholm är en attraktiv studieort varför det är tråkigt om studenter väljer bort Stockholm på grund av bostadsbristen.