måndag 24 augusti 2009

Student i Stockholm

Universitet och högskolor är i startgroparna inför höstens terminsstart. Många ungdomar är glada över att ha fått en studieplats, tyvärr riskerar lyckan att grusas på grund av bostadsbristen. Varje år är situationen den samma. Bostadsbristen är alltid stor i Stockholm men bristen blir extra tydlig vid terminsstart. Enligt min mening finns det endast en väg ut ur bristen och det är att bygga mer, bygga i city, bygga i förorten och bygga på höjden. För att uppnå ökad rörlighet och ökad möjlighet att få lägenhet bör lägesfaktorn få ökad betydelse, möjlighet att ombilda hyresrätter till bostadsrätter fortsätta och uthyrning i andra hand underlättas. Stockholm är en attraktiv studieort varför det är tråkigt om studenter väljer bort Stockholm på grund av bostadsbristen.

Inga kommentarer: