onsdag 17 december 2014

Hög köpkraft med Alliansen

Återigen presenterar SCB statistik som visar att Magdalena Andersson inte har något fog för sin kritik av Alliansens ekonomiska politik. Alliansens ekonomiska politik var bra för såväl Sverige som hushållens ekonomi. Statistiken talar sitt entydiga språk och stödjer att Alliansens politiska prioriteringar var rätt. Arbetslinjen, ökad inkomst för hushållen och ordning och reda i de offentliga finanserna gav resultat.

För år 2013 var de svenska hushålls konsumtion 15 procent över EU-snittet för de 28 medlemsländerna. Sverige ligger på delad sjundeplats i Europa tillsammans med Danmark, Finland och Storbritannien. Endast Luxemburg, Norge och Schweiz. Vid en jämförelse mellan endast EU-länderna ligger Sverige på delad andra plats eftersom Norge och Schweiz inte är medlemmar i EU.

Hushållens faktiska individuella konsumtion per capita är ett mått som beskriver hushållens materiella välfärd i ett land sträcker sig mellan 36 procent över till 51 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Resultatet av Magdalena Anderssons och socialdemokraterna politik har vi ännu inte sett men risken är stor för att Alliansens åtta åriga positiva ekonomiska utvecklingen är bruten.

torsdag 27 november 2014

Tre viktiga steg för fred och frihet


Riksdagens beslut om att godkänna de tre associeringsavtalen mellan EU och Ukraina, Moldavien och Georgien är historiska. Genom avtalen ökar möjligheten till en positiv utvecklingen i de tre länderna. Avtalen syftar till frihandel, ökad demokrati, tilltagande respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt stärkande av rättsstaten.

 

Georgien, Moldavien och Ukraina har alla lidet av kommunismen förtryck och de problem länderna kämpar med idag är en konsekvens av vad som händer när en diktatur får härja med åsiktsförtryck, rapportering av oliktänkande och förbud mot privat ägande.

 

Grunden till associeringsavtalen lades redan 2008 när f.d. utrikesminister Carl Bild tillsammans tog initiativet till det östra partnerskapet.

 

Demokrati och marknadsekonomi är grunderna till ett fritt samhälle med respekt för individen. De nu godkända associeringsavtalen ger en grund för fortsatt reformarbete i Ukraina, Moldavien och Georgien. Avtalen bekräftar att Ukraina, Georgien och Moldavien samt medlemsländerna i EU och Sverige har valt varande som samarbetspartner.

 

Ytterligare ett steg på vägen mot fred och frihet har tagits.  

torsdag 13 november 2014

Uppfinningar är företagandets grund


En förutsättning för välstånd är marknadsekonomi och företagande. Eftersom grunden för företagande ofta är uppfinningar och uppfinnande är dessa en del av förutsättningarna för välstånd.
Vägen från idé till ett vinstdrivande företag är ofta lång och arbetskrävande. Det är inte ovanligt att processen från idé till innovation är så lång som sex till åtta år. Faktum är dessutom att endast en liten andel av alla idéer når marknaden, ungefär tio procent.
Sverige har under senare år klättrat i innovationstoppen och tillhör nu de ledande länderna när det gäller innovativt klimat. Exempelvis rankade Innovation Capacity Sverige 2009 som bäst i världen när det gäller innovationer.
Trots detta återstår mycket att göra för att förbättra möjligheterna för uppfinnare att gå vidare från idé till lyckosamt företag.
Alliansen införde speciella satsningar på kvinnliga uppfinnare. Resultatet av satsningar på kvinnliga uppfinnare börjar nu bära frukt. Ett exempel på detta är att 2014 är ett rekordår för antal nomineringar till utmärkelsen Årets Uppfinnarkvinna. Antalet nomineringar är i år 119, vilket är dubbelt så många som föregående år. Antalet nomineringar är fortfarande lågt men en trend är bruten, för första gången har antalet nomineringar överstiget 100!
Sverige får inte tappa styrfart, det är viktigt att villkoren för företagande inte försämras liksom att villkoren för uppfinnande fortsätter att utvecklas.
Utan uppfinnare och uppfinningar stannar Sverige.
 

fredag 26 september 2014

Vänder kommer att hända med jobben, Löfven?


 
Frågan är var den viktiga jobbfrågan kommer att ta vägen i Löfvens politik. Alliansens utgångspunkt var i alla lägen att prioritera jobbfrågan. Motivet för prioriteringen var flera. Dels att jobb ger individen möjlighet att själv bestämma och planera över sitt liv dels ett samhällsperspektiv, med fler personer som arbetar ökar resurserna till det gemensamma. Valresultatet innebär en risk för att de rödgröna kommer att välja en politik där platser och åtgärdsprogram ersätter riktiga jobb.

När fler har ett arbete att gå till på morgonen skapas inte bara självkänsla, självständighet och sammanhållning utan för varje extra arbetad timme skapas resurser som vi tillsammans kan investera i mer kunskap i skolan, bättre järnväg och en tryggare vård.

Den politik Socialdemokraterna gick till val på medför att först slå ut jobb för att sedan ersätta dem med platser i olika åtgärdsprogram. Till exempel arbetar en stor del av alla unga som precis fått jobb i just den sektorn som Socialdemokraterna vill straffbeskatta, genom att höja restaurangmomsen och göra det 40 000 kronor dyrare per år att anställa ungdomar. Sammantaget hotar Socialdemokraternas politik uppemot 90 000 jobb.

Det enda Socialdemokraternas vallöfte erbjuder dem som riskerar att bli av med sina jobb är en rundgång i olika system där de kan erbjudas plats i åtgärdsprogram efter åtgärdsprogram. Socialdemokraternas vägval riskerar att medföra att en rödgrön regering abdikerar från strävan efter att Sverige ska skapa fler jobb, till förmån för att fördela de jobb som finns och när de försvinner ersättas dem med åtgärdsplatser. Sverige riskerar att få är en politik som låser ute människor från arbetsmarknaden.

Efter höstens val kan Socialdemokraterna inte ensamma göra anspråk på regeringsmakten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står historiskt nära varandra vilket lägger grunden för Socialdemokraternas fortsatta vänstervandring. Sammantaget hotar de två radikala vänsterpartiernas politik mellan 70 000 och 140 000 jobb. Är det dessa jobb som kommer bli priset för Stefan Löfvens vänsterregering?

Trots den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget går idag över 300 000 fler till jobbet jämfört med 2006. Vad kommer Socialdemokraterna att säga till alla de som riskerar att förlora sitt jobb?

söndag 22 juni 2014

Glöm inte Ukraina

En risk inför höstens parlamentsval i Ukraina är att de internationella valobservatörerna uteblir eller sänder avsevärt mindre delegationer. Det skriver riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) som nyligen övervakade presidentvalet.

Ukrainas prekära situation inleddes med att dess medborgare uttryckte önskemål om ekonomiska förbättringar och därmed möjligheter till ett bättre liv. Den dåvarande presidenten Janukovitj hade under sin valkampanj lovat att Ukraina skulle närma sig EU. Av vallöftena blev det inget, istället närmade sig Janukovitj alltmer Ryssland. Det var också till Ryssland Janukovitj flydde när det ukrainska folkets önskan om medlemskap i EU växte sig allt starkare.

 Det kan tyckas som en paradox att Ukraina gick till presidentval samma dag som EU-länderna gick till val för att välja representanter till ett nytt Europaparlament. Ukraina är en del av Europa och det är därför angeläget att vi i den fria delen av Europa inte glömmer vår granne i öst. Vi kan alla på olika sätt bidra till att stödja Ukraina och våra europeiska systrar och bröder i den svåra situation som nu råder i landet.

Jag befann mig i Ukraina som valobservatör för OSSE den 25 maj med placering i Kharkiv, i landets nordöstra del. Det jag såg var ett folk som målmedvetet och fokuserat gjorde allt som stod i dess makt för att presidentvalet skulle genomföras i demokratisk anda i enlighet med den nationella konstitutionen och internationella konventioner. Enligt min uppfattning lyckades Ukraina och dess befolkning med sin föresats, valet genomfördes väl trots såväl inre som yttre konflikter.

 Med facit i hand kan jag erkänna att jag var beredd på en orolig valdag men mina farhågor besannades inte. I Kharkiv blev valdagen lugn och röstdeltagandet relativt högt. Men några veckor före valet förekom oroligheter, borgmästaren i Kharkiv skottskadades och han är sedan dess försvunnen. Alla spår efter honom är borta. Demonstrationer med tusentals deltagare har också ägt rum på Frihetstorget. Inför valdagen cirkulerade rykten om att tusentals proryska demonstranter åter skulle samlas. Av detta blev det inget, ukrainsk polis och militär spärrade effektivt av torget och säkerställde att lugnet behölls. Tack vare denna avspärrning fanns det endast 10-15 demonstranter med proryska fanor.

Ukrainas insatser för att genomföra presidentvalet manifesterades på ett flertal platser i landet. Den ukrainska gränsen mot Ryssland utsattes för ett flertal intrångsförsök under valdagen, samtliga trycktes tillbaka utan att påverka valet. Valmyndighetens datasystem utsattes för omfattande cyberattacker vid upprepade tillfällen under valdagen, också dessa undanröjdes utan att presidentvalets genomförande blev påverkat. Oroligheterna i Donetsk och Luhansk pågick samma dag i likadan omfattning som tidigare, men inte heller dessa oroligheter stoppade Ukraina från att genomföra sitt presidentval.

Ukrainas folk har nu sagt sitt och Porosjenko är vald till president med 53 procents stöd av de avlagda rösterna. Vi i Europa måste nu fortsätta att  uttrycka vårt stöd för Ukraina och dess medborgares rätt att fritt välja sin president och att valets resultat skall respekteras. President Putin har än idag inte uttalat sitt erkännande av president Porosjenko, vilket så tydligt blir ett markerande om att utgången av valet inte respekteras.

Utvecklingen i landet är oroande, det finns flera frågor som måste få en lösning för att lugn och ro skall lägga sig över Ukraina. Några av dessa handlar om den kommande utvecklingen i de sydöstra delarna. En fredlig lösning är nödvändig, där separatisterna lägger ned sina vapen, Ryssland upphör att underblåsa konflikten och accepterar de annekterade östra delarna som en del av Ukraina. De utomparlamentariska nationella grupperna måste också förmås att lägga ned sina vapen och fokusera på att stödja Ukrainas utveckling. Också i detta sammanhang bör Ryssland upphöra med all form av stöd, åtskilliga rykten cirkulerar nämligen om att de utomparlamentariska grupperna på olika sätt är understödda av Ryssland.

Ytterligare ett kritiskt område är den ekonomiska utvecklingen. Ukraina är ett av de fattigaste länderna i Europa. För att säkerställa en fredlig utveckling i landet behöver den ekonomiska utvecklingen ta fart, företag etableras och arbetstillfällena öka. Behovet av en positiv ekonomisk utveckling knyter an till det tredje problemet för Ukraina – korruptionen.

Ukraina är ett av världens mest korrupta länder och detta genomsyrar hela samhället, vilket gör att den ekonomiska utvecklingen hindras. Därför är det viktigt att president Porosjenko prioriterar att få korruptionen under kontroll.

I höst skall Ukraina genomföra val till parlamentet och det finns goda möjligheter till att valet kan genomföras demokratiskt men det finns också överhängande risker för att situationen kan bli den motsatta. President Porosjenko har omfattande utmaningar framför sig såväl nationellt som internationellt. Lösningen på de nationella utmaningarna är till stora delar relaterade till Ryssland. Om president Putin önskar en fredlig utveckling hos sitt grannland bör han omgående erkänna Ukrainas nyvalda president, upphöra med alla former av stöd till separatister och andra icke-demokratiska formeringar samt sluta kränka Ukrainas gräns och territorium.

Ytterligare en risk inför höstens parlamentsval är att de internationella observatörerna uteblir eller sänder avsevärt mindre delegationer. Uteblivet internationellt stöd kan äventyra parlamentsvalet och det är varken till gagn för Ukraina eller övriga länder i Europa.

Vi glömmer inte Ukraina. Landet är en del av Europa och skall så förbli. Demokrati segrar förr eller senare alltid över förtryck, även om det tar tid. Också i Ukraina kommer demokratin att segra.

 

tisdag 10 juni 2014

Sommaren är här och med den brist på sjuksköterskor

Sommar och brist på sjuksköterskor är en klassisk kombination. Kanske är bristen på sjuksköterskor oundviklig eftersom verksamheten pågår året om veckans alla dagar dygnet runt, kanske är bristen möjlig att milda.  Sjuksköterskeutbildningen tillhör en av de attraktivaste akademiska utbildningar, så gör också vissa av specialistutbildningarna, men inte alla. Jag har själv en bakgrund som sjuksköterska och chef. Ja, jag är övertygad om att bristen på sjuksköterskor inte går att undvika däremot är jag övertygad om att det finns flera åtgärder som går att genomföra för att minska denna. Jag vill inte ge mig in i lönedabetten men kan ändå inte låta bli att reflektera över att lönen för erfarna sjuksköterskor såväl som specialistutbildade sjuksköterskor bör öka. En löneökning kanske kan bidra till att fler sjuksköterskor väljer att stanna kvar inom vården liksom att fler sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig.

Ytterligare en fråga som jag ser som angelägen är att bryta den monopolsituationen som fortfarande råder inom akutsjukvården. Med fler arbetsgivare att välja mellan blir förutsättningarna att välja arbetsgivare större liksom möjligheten att starta eget företag. En möjlighet till fler företag inom akutsjukvården skulle kunna vara att bryta ned ett akutsjukhus i mindre enheter vilka skulle kunna utgöra egna fristående företag vilka i sin tur samarbetar med varandra. Flera fristående företag kan finnas inom ett geografiskt område. Geografin kan inte vara avgörande för ett företags avgränsningar. Vinnare på denna modell skulle framför allt vara patienten. Vinnare skulle också vara personalen som med fler arbetsgivare får möjlighet att välja arbetsgivare men också möjlighet att bli egen företagare.

Den eviga sjuksköterskebristen skulle kanske kunna få en lösning. Med fler mindre företag som tydligt är beroende av kompetenta medarbetare ökar incitamenten att behålla sin personal. Planeringen av sommar-och julledigheter blir viktigare och kanske också enklare. Resultatet blir nöjdare patienter som inte behöver stoppas i porten eller skickas till en annan vårdenhet där bristen på sjuksköterskor är lägre.

tisdag 25 mars 2014

Ordning och reda i de offentliga finanserna


I finanskrisens spår har åtskilliga länder tvingats strama åt sin ekonomi. Sverige har klarat sig relativt väl och kunnat satsa för att stötta tillväxt och jobb. Genom styrkan i Sveriges offentliga finanser har Alliansen kunnat genomföra en aktiv finanspolitik.

I en lågkonjunktur är det inte ovanligt med ett visst underskott i de offentliga finanserna så länge förtroendet för dessa upprätthålls av hushåll, företag och finansmarknad. Det finansiella sparandet bedöms gå med underskott under 2014 och 2015 för att därefter gradvis återgå i överskott, i takt med att konjunkturen normaliseras. Den svenska finanspolitiken utgår från att överskottsmålet gäller. Överskottsmålet innebär att det finansiella sparande ti offentliga finanser ska motsvara en procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Om finanspolitiken inte anpassas efter konjunkturläget finns risk för att konjunktursvängningarna förstärks.

Bruttoskulden i Sverige har minskat sedan 2006, medan skulden har ökat i flertalet av EU:s medlemsländer. Den svenska bruttoskulden beräknas till cirka 42 procent av BNP först 2014, vilket kommer att vara en av de lägsta inom EU.

Även om Sverige har klarat finanskrisen relativt bra har vi också påverkats. Svag efterfrågan från omvärlden har dämpat utvecklingen av den svenska BNP: n liksom arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att Sverige också fortsättningsvis driver en politik som stöttar ekonomin, företagandet och jobben. Detta görs bäst med ordning och reda i de offentliga finanserna.

onsdag 5 mars 2014

Löfven fortsätter tiga


Socialdemokraterna upprepar idag sitt mål om att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020, och Stefan Löfvens egen utredning - Forskningskommissionen har presenterat sitt förslag. Samtidigt säger Löfven idag i Aftonbladet att Forskningskommissionens rapport inte är (S)-förslag. Rapporten fortsätter i samma anda som Löfven har gjort sig känd för nämligen tiga. Kommissionen rapport presenterar varken hur många jobb deras förslag ska skapa, eller hur förslagen ska finansieras. Det var i denna rapport som Löfven lovat "vända på varenda sten". Tillsättandet av Forskningskommissionen var Löfvens huvudnyhet i hans första maj-tal 2013. Av det storstilade löftet blev det inget.

Löfven är fortfarande svaren skyldig – kostnad, mål, genomförande.

Sänkt restaurangmoms leder till fler restaurangbesök.


 

Januarimånad har rykte om sig att vara årets fattigaste månad. Därför är det helt naturligt att de flesta hushåller med sina resurser, handlar minde, går mer sällan på restaurang, kort och gott håller lite hårdare i plånboken än normalt. Därför är SCB:s senaste statistik om ökad försäljningsvolym för restaurangnäringen under januari otroligt glädjande! Sänkt restaurang moms ger resultat.  Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,1 procent under januari, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 11,4 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under januari månad, särskilt bra gick det för kaféer (+11,4 %) och lunch- och kvällsrestauranger (+7,4 %). Den kategori som hade svagast utveckling i januari var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 5,4 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,2 procent i januari, jämfört med samma månad förra året.

Ökade antal restaurangbesök ger en tryggare arbetsmarknad och kanske rent av fler jobb. Många ungdomar är anställda inom cafébranschen varför uppgången av försäljningsvolymerna inom denna verksamhet är extra glädjande.

söndag 2 februari 2014

Tomma tunnor skramlar mest


Att lyssna på Löfven är intressant, mycket intressant. Först kommer inget ting, sedan kommer ingenting och därefter följer tystnad. Löfven kan inte ge några svar på hur nya jobb skall skapas, Löfven kan inte ge några besked på hur han vill finansiera välfärden, Löfven kan inte ge några besked på hur han vill förbättra de offentliga finanserna. Som om detta inte var nog kan Löfven inte precisera med vem han vill regera. Den socialdemokratiska målsättningen om 35 procents väljarstöd räcker inte till egen majoritet utan bygger på samregering med minst ett parti, troligen två. Vill Löfven regera tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna? Det vore klädsamt om Löfven kunde presentera vilka av de tre partierna som Socialdemokraterna är intresserade av att bilda regering med. När kommer beskedet?

Ett ädlare OS


Än en gång framgår det tydligt att sport och politik har mycket gemensamt. OS i Sotji ger utan tvekan en bitter eftersmak. Sotji har snyggats upp, det har byggts, städats och fejats i ett rasande tempo. Arbetet har många gånger utförts utan betalning av såväl lokal befolkning som gästarbetare. Grannlandet Tadzjikistan tillhör är regionens fattigaste land. 60-80 procent av männen i arbetsför ålder är i Ryssland som gästarbetare, ofta under usla villkor, inte sällan med så dålig lön att de inte kan resa hem till sina familjer. Flera tadzjiker har sökt lyckan i Sotji och med sina arbetsinsatser bidragit till att rusta staden enligt Putins önskemål. Tyvärr har betalningen uteblivit. Det sätt med vilket Sotji har rustats upp och de metoder som tillämpats är beklämmande och definitivt inte värdigt ett OS. Den olympiska kommittén bör inte bara utse ett värdland för OS utan också aktivt arbeta för att planering, upprustning och byggnationer av anläggningar genomförs enligt samma ädla principer som de som skall prägla idrotten. Allt annat är skamligt.