onsdag 5 mars 2014

Löfven fortsätter tiga


Socialdemokraterna upprepar idag sitt mål om att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020, och Stefan Löfvens egen utredning - Forskningskommissionen har presenterat sitt förslag. Samtidigt säger Löfven idag i Aftonbladet att Forskningskommissionens rapport inte är (S)-förslag. Rapporten fortsätter i samma anda som Löfven har gjort sig känd för nämligen tiga. Kommissionen rapport presenterar varken hur många jobb deras förslag ska skapa, eller hur förslagen ska finansieras. Det var i denna rapport som Löfven lovat "vända på varenda sten". Tillsättandet av Forskningskommissionen var Löfvens huvudnyhet i hans första maj-tal 2013. Av det storstilade löftet blev det inget.

Löfven är fortfarande svaren skyldig – kostnad, mål, genomförande.