fredag 20 juli 2007

Skrota EU:s satellitprojekt

När vi ända är inne på EU-frågor, så skrev jag tillsammans med min riksdagskollega Karl Sigfrid en debattartikel, publicerad den14:e juli, om EU:s planerade jätteprojekt Galileo. Galileo handlar om att EU vill skicka upp ett 30-tal satelliter för att tillhandahålla bland annat positioneringstjänster. Kostnaderna för detta projekt är otroliga 33 miljarder kronor!

Vi menar att det inte behövs. Det finns redan liknande system, exempelvis GPS-systemet, som fungerar bra och är kostnadsfritt för konsumenterna. Många har kanske navigeringsutrustning i sin bil eller båt och mestadels funkar det tillfredsställande. Dessutom kommer GPS-systemet att utvecklas och förbättras efterhand.
Vi kan spara dessa miljarder eller satsa dem inom mer angelägna områden. Varför inte miljön?

Läs hela artikeln i Sydsvenskan här:
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article251646.ece

Inte ansvarsfullt att folkomrösta om EU-fördrag

I förrförra veckan, den 12:e juli, hade jag och Walburga en debattartikeln i Eskilstuna-Kuriren.

Vi bemötte vänsterpartisten Jonas Sjöstedts återkommande krav på folkomröstning om det reformerade EU-fördraget, som håller på att utarbetas.

Vi menar, utifrån principiella utgångspunkter, att upprepade folkomröstningar är svåra att hantera i den representativa demokratin. Om vi bryter ur vissa frågor ur den representativa demokratin, exempelvis EU-frågorna, blir det komplicerat för väljarna att utkräva ansvar av oss folkvalda riksdagsledamöter på valdagen. Ansvarsutkrävandet, rätten att byta ut oss politiker med jämna mellanrum, blir ytterst diffust. Om vi politiker inte får ta ansvar och grundligt utreda och belysa frågor inom systemet, vem i den representativa demokratin är det i så fall som ska ta ansvaret för ett folkomröstningsresultat?

I Sverige har vi av tradition varit restriktiva med folkomröstningar av flera skäl. Det räcker med att nämna kärnkraftomröstningen 1980 för att demonstrera varför en fortsatt restriktiv hållning är att föredra. Vilken linje vann egentligen?

Denna fråga har under mer än 25 år blockerat alla former av rationella och långsiktigt hållbara kompromisser i syfte att utveckla energi- och klimatpolitiken i rätt riktning.

Läs hela artikeln här:
http://www.ekuriren.se/ekuriren/standard_artikel.php?id=563662&avdelning_1=107&avdelning_2=203

Skatteavdrag för hushållstjänster

Idag fick jag in en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren som jag skrivit tillsammans med min riksdagskollega Walburga Habsburg Douglas.

Den handlar om skatteavdraget för hushållsnära tjänster som vi i Riksdagen röstade igenom i våras. Vi anser att avdraget är en välbehövlig reform som underlättar vardagen för åtskilliga barnfamiljer och hjälper många kämpande anhörigvårdare som kan behöva avlastning ibland.

Läs artikeln här:
http://www.ekuriren.se/ekuriren/standard_artikel.php?id=565464&avdelning_1=107&avdelning_2=118