fredag 15 februari 2008

Förnybara drivmedel och klimatpåverkan

Det framstår som allt tydligare att i princip all producerad energi, oavsett om det handlar om fossilt eller förnybart bränsle, leder till miljöpåverkan. För att bedöma påverkan behöver hela processen granskas, från planering till avslutad användning. Samtidigt är det viktigt att inte drabbas av depression utan att fortsätta tro på utveckling och människans förmåga att hitta positiva lösningar på problem. Hur framtidens drivmedel ser ut har jag ingen aning om, jag är däremot övertygad om att behovet av såväl sänkta miljöskadliga utsläpp som behovet av transporter och kommunikation kommer att leda utvecklingen framåt.

onsdag 13 februari 2008

Infrastruktur och företagande

I ger debatterade jag Stockholms infrastruktur hos Företagarna. Den vanligaste frågan i diskussionen handlade om när Riksdagen kommer att besluta om att bygga ut vägnätet i Stockholm. Att infrastrukturen i Stockholm är gravt eftersatt ger nu synliga effekter i samhället. Restiderna liksom köerna är långa och regionens centrum är koncentrerat till innerstaden. Tyvärr medför den eftersatta utbyggnaden att investeringsbehovetbehovet nu är så omfattande att det är omöjligt att tillgodose hela regionens behov samtidigt. Regeringens särskilda förhandlingsman Carl Cederschiöld har gjort ett fantastiskt arbete med att uppnå överenskommelse inom regionen kring Citytunneln och Förbifart Stockholm. Nu gäller det att regionen kan fortsätta vara enad så att ett tydligt budskap om att Stockholm behöver ny infrastruktur för såväl kollektivtrafik som bilism.