onsdag 13 februari 2008

Infrastruktur och företagande

I ger debatterade jag Stockholms infrastruktur hos Företagarna. Den vanligaste frågan i diskussionen handlade om när Riksdagen kommer att besluta om att bygga ut vägnätet i Stockholm. Att infrastrukturen i Stockholm är gravt eftersatt ger nu synliga effekter i samhället. Restiderna liksom köerna är långa och regionens centrum är koncentrerat till innerstaden. Tyvärr medför den eftersatta utbyggnaden att investeringsbehovetbehovet nu är så omfattande att det är omöjligt att tillgodose hela regionens behov samtidigt. Regeringens särskilda förhandlingsman Carl Cederschiöld har gjort ett fantastiskt arbete med att uppnå överenskommelse inom regionen kring Citytunneln och Förbifart Stockholm. Nu gäller det att regionen kan fortsätta vara enad så att ett tydligt budskap om att Stockholm behöver ny infrastruktur för såväl kollektivtrafik som bilism.

Inga kommentarer: