fredag 15 februari 2008

Förnybara drivmedel och klimatpåverkan

Det framstår som allt tydligare att i princip all producerad energi, oavsett om det handlar om fossilt eller förnybart bränsle, leder till miljöpåverkan. För att bedöma påverkan behöver hela processen granskas, från planering till avslutad användning. Samtidigt är det viktigt att inte drabbas av depression utan att fortsätta tro på utveckling och människans förmåga att hitta positiva lösningar på problem. Hur framtidens drivmedel ser ut har jag ingen aning om, jag är däremot övertygad om att behovet av såväl sänkta miljöskadliga utsläpp som behovet av transporter och kommunikation kommer att leda utvecklingen framåt.

Inga kommentarer: