lördag 18 april 2009

Moderata volontärer

Mälarhöjdens trottoarer har idag städats rena från skräp av den lokala Moderatföreningen. I många andra länder är det vanligt att den här typen av arbete utförs av volontärer. Enligt min uppfattning behöver vi bli fler volontärer i Sverige. Med frivilliginsatser i närmiljön finns flera vinster - troligen ökar intresset rent allmänt av en ren och prydlig miljö, buset minskar och tryggheten ökar. För egen del ser jag redan framemot Hägerstensmoderaternas nästa städdag.

Det som göms i snö kommer upp i tö

I dag har jag städat utemiljön i Mälarhöjden tllsamman med Moderatföreningen i h
Hägersten. Det är otroligt vad mycket skräp som ligger på gatorna - cigarettfimpar, snusprillor, vantar, ölburkar, påsar med hundbajs, mössor, barnleksaker, godispapper och mycket mycket annat. Hägerstensmoderaternas årliga vårstädning är ett lysande exempel på hur vi alla kan hjälpas åt för att hålla närmiljön ren. Bäst är förstås att inte slänga något skräp på marken utan använda papperskorgarna.

fredag 17 april 2009

Bort med buset och behåll macken

Flera bensinstationsägare har aviserat att de kommer att slå igen sin verksamhet till följd av rånrisken. Att driva bensinstation idag är ingen lätt match, dels är det brottsligheten, dels den ekonomiska lågkonjunkturen och förstås EU-direktivet om att alla bensinstationer skall tillhandahålla möjlighet att tanka såväl bensin som etanol. Det obligatoriska kravet om att anpassa bensinstationerna för etanol slår hårt mot mackarna på landsbygden. Det är också på dessa bensinstationer som risken för rån upplevs som störst. Bensinstationerna behövs! För att hela Sverige skall ha förutsättningar att utvecklas måste såväl kriminaliteten minska som EU:s direktiv om obligatorisk etanol vid bensinstationerna upphöra. En förutsättning för en levande landsbygd är goda kommunikationer vilket kräver bil som i sin tur är beroende av drivmedel.

EU och hajfenan

En fråga som kan tyckas liten men är av stor betydelse är hajen och dess fenor. Hajen hotas av utrotning i vissa vatten på grund av dess ryggfenas ökande popularitet. Eftersom det är ryggfenan som är målet för fisket har resultat blivet att endast fenan tas om hand och resten av hajen allt som oftast lämnas kvar att självdö i havet. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Frågan om fiske av haj kommer att diskuteras vid EU:s jordbruksministrar rådsmöte den 23-24 april. Jag biträder den svenska kordbruksministerns ståndpunkt om att kunskapen om hajfiske måste öka och att rovfisket måste upphöra, större delen av hajen tas tillvara och framför allt att djurplågeriet vid fisket upphöra. Personligen ser jag framemot att hajkött kan återfinnas på restaurangmenyn liksom i mataffären förutsatt att fisket sker under ordnade former.

torsdag 16 april 2009

Politiska grodor

Fredrik Federleys utspel om nyval respektive fler ministerposter till Centern är en politiska grodor. Ett nyval leder för Centerns del med största säkerhet i helt annan riktning än vad Federley önskar. Att ropa efter nyval på grund av svikande opinionssiffror är fel melodi. I stället handlar det om att arbeta hårdare, förtydliga det politiska budskapet, förbättra kommunikationen med väljarna. Antalet ministerposter är ett uttryck för hur valresultatet fördelade sig mellan Alliansens partier. För min del uppfattar jag att Federleys utspel har ett enda syfte – att sätta fokus på honom själv.

Kommunismens skador är långvariga

Det som sker i Moldavien idag har enligt min mening sin rot i den tid landet var en del av Sovjetunionen. Det är tyvärr sant att bara för att ett land lyckas skaka av diktaturens överrock innebär det inte att per automatik att utvecklingen mot välstånd går framåt. I Moldaviens fall har flera års förtryck medfört att demokrati, infrastruktur och ekonomi tagit allvarlig skada. Jag deltog som valobservatör vid valet i Moldavien. Vad jag kunde notera skedde valet i enlighet med landets lagstiftning under ordnade former med beaktande av transparense och möjlighet till uppföljning, självklart inte på individnivå. Vad jag däremot uppfattade som ett klart problem är att staten äger all media, dvs. TV, radio och nyhetstidningar. Mediastrukturen gav regerande parti obehindrade möjligheter att för ut sitt budskap samtidigt som oppositionens tillgång till media var minimal. Bland befolkningen noterade jag en stor vilja till förändring, att ett annat parti än kommunisterna skulle bilda regering och leda landet. Det händelseförlopp som nu utspelar sig i Moldavien uppfattar jag som en reaktion på skedet före valet i kombination med en önskan om politisk förändring. Jag hoppas att Moldavien lyckas uppnå en förändring och att den process som nu pågår inte är ett sidospår som inte leder framåt. Bästa receptet för en fredlig och gynnsam utveckling för ett land och dess befolkning är demokrati, frihet från förtryck och marknadsekonomi.