fredag 17 april 2009

EU och hajfenan

En fråga som kan tyckas liten men är av stor betydelse är hajen och dess fenor. Hajen hotas av utrotning i vissa vatten på grund av dess ryggfenas ökande popularitet. Eftersom det är ryggfenan som är målet för fisket har resultat blivet att endast fenan tas om hand och resten av hajen allt som oftast lämnas kvar att självdö i havet. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Frågan om fiske av haj kommer att diskuteras vid EU:s jordbruksministrar rådsmöte den 23-24 april. Jag biträder den svenska kordbruksministerns ståndpunkt om att kunskapen om hajfiske måste öka och att rovfisket måste upphöra, större delen av hajen tas tillvara och framför allt att djurplågeriet vid fisket upphöra. Personligen ser jag framemot att hajkött kan återfinnas på restaurangmenyn liksom i mataffären förutsatt att fisket sker under ordnade former.

Inga kommentarer: