fredag 17 april 2009

Bort med buset och behåll macken

Flera bensinstationsägare har aviserat att de kommer att slå igen sin verksamhet till följd av rånrisken. Att driva bensinstation idag är ingen lätt match, dels är det brottsligheten, dels den ekonomiska lågkonjunkturen och förstås EU-direktivet om att alla bensinstationer skall tillhandahålla möjlighet att tanka såväl bensin som etanol. Det obligatoriska kravet om att anpassa bensinstationerna för etanol slår hårt mot mackarna på landsbygden. Det är också på dessa bensinstationer som risken för rån upplevs som störst. Bensinstationerna behövs! För att hela Sverige skall ha förutsättningar att utvecklas måste såväl kriminaliteten minska som EU:s direktiv om obligatorisk etanol vid bensinstationerna upphöra. En förutsättning för en levande landsbygd är goda kommunikationer vilket kräver bil som i sin tur är beroende av drivmedel.

Inga kommentarer: