torsdag 16 april 2009

Politiska grodor

Fredrik Federleys utspel om nyval respektive fler ministerposter till Centern är en politiska grodor. Ett nyval leder för Centerns del med största säkerhet i helt annan riktning än vad Federley önskar. Att ropa efter nyval på grund av svikande opinionssiffror är fel melodi. I stället handlar det om att arbeta hårdare, förtydliga det politiska budskapet, förbättra kommunikationen med väljarna. Antalet ministerposter är ett uttryck för hur valresultatet fördelade sig mellan Alliansens partier. För min del uppfattar jag att Federleys utspel har ett enda syfte – att sätta fokus på honom själv.

Inga kommentarer: