torsdag 16 april 2009

Kommunismens skador är långvariga

Det som sker i Moldavien idag har enligt min mening sin rot i den tid landet var en del av Sovjetunionen. Det är tyvärr sant att bara för att ett land lyckas skaka av diktaturens överrock innebär det inte att per automatik att utvecklingen mot välstånd går framåt. I Moldaviens fall har flera års förtryck medfört att demokrati, infrastruktur och ekonomi tagit allvarlig skada. Jag deltog som valobservatör vid valet i Moldavien. Vad jag kunde notera skedde valet i enlighet med landets lagstiftning under ordnade former med beaktande av transparense och möjlighet till uppföljning, självklart inte på individnivå. Vad jag däremot uppfattade som ett klart problem är att staten äger all media, dvs. TV, radio och nyhetstidningar. Mediastrukturen gav regerande parti obehindrade möjligheter att för ut sitt budskap samtidigt som oppositionens tillgång till media var minimal. Bland befolkningen noterade jag en stor vilja till förändring, att ett annat parti än kommunisterna skulle bilda regering och leda landet. Det händelseförlopp som nu utspelar sig i Moldavien uppfattar jag som en reaktion på skedet före valet i kombination med en önskan om politisk förändring. Jag hoppas att Moldavien lyckas uppnå en förändring och att den process som nu pågår inte är ett sidospår som inte leder framåt. Bästa receptet för en fredlig och gynnsam utveckling för ett land och dess befolkning är demokrati, frihet från förtryck och marknadsekonomi.

Inga kommentarer: