fredag 30 oktober 2009

Initiativ för jobb.

Mona Sahlin säger med emfas att (s) aldrig mer skall tappa initiativet i jobbfrågan. Vilket initiativ? De (s) initiativ som ledde till sjukskrivningar, förtidspensioneringar, deltidsarbete, friår, avskaffande av yrkesutbildningar? Det är inte trovärdigt att säga en sak på kongressen och sedan agera politiskt på ett sätt som ger rakt motsatt effekt. En politik för arbete måste först och främst erbjuda incitament för att starta och driva företag, incitament för att arbeta. Utbildning är en grundförutsättning oavsett om det handlar om yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Den som blir sjuk skall erbjudas stöd för återgång till yrkeslivet, liksom den som blir arbetslös. Den som vill arbeta deltid skall naturligtvis ha möjlighet till detta och den som vill ta ett friår kunna göra så, men inte på någon annans bekostnad, vare sig arbetsgivarens eller skattebetalarnas. Om (s) fyller sina slagord med realistiskt innehåll kan de framstå som trovärdiga i annat fall får de se att andra har initiativet ner det gäller jobben.

Alliansen senaste satsning när det gäller jobben, arbetslivsinriktad rehabilitering, för att stödja långtidssjukskrivnas återgång till arbetet är ett exempel på initiativ för jobben. På tal om att ta initiativ för jobben

onsdag 28 oktober 2009

Ämnen som alltid leder till debatt

Under de tre år jag varit aktiv bloggare är min erfarenhet att det är två ämnen som alltid förorsakar debatt med blogginlägg, kommentarer och personliga e-brev. Ibland positivt men ofta i negativa ordalag. Egentligen tycker jag att det är egendomligt att just jämställdhet och invandring skall vara de frågor som alltid leder till diskussion. Frågan om jämställdhet handlar inte om något annat än lika behandling, samma rättigheter och skyldigheter för alla medborgare, inklusive kvinnor och män. Frågan har dessutom varit ett aktuellt debattämne i mer än 100 år.

Invandring är inte heller en ny företeelse utan har genom historien alltid varit aktuell. Det handlar om människors rätt till skydd men också möjlighet att finna sin utkomst på en annan plats än födelseorten.

Varför just dessa två frågor än idag orsakar debatt och mycket känslor är fascinerande. Vad är orsaken? Kan det vara rädsla för att själv förlora något, rädsla för det nya eller rent av fördomar? Något annat?

Jag har inget svar på frågorna men tycker att det är viktigt att debatten fortsätter och inte somnar av. Jämställdhet och invandring är alldeles för viktiga frågor för att tystas ned.

tisdag 27 oktober 2009

En jobbpolitik för trygga pensioner

Grunden för långsiktigt trygga pensioner är en politik som prioriterar arbete. När Alliansen tillträdde efter valet var utanförskapet stort varför det var nödvändigt att prioritera åtgärder som stärkte arbetslinjen och förhindrade att pensionerna urholkades. Detta är lika aktuellt i dag med en internationell finansiell ekonomisk kris.
Exempel på åtgärder riktade mot äldre är:
• stärkt arbetslinje
• Sänkt skatt för pensionärer med höjt grundavdrag
• Dubbelt jobbskatteavdrag för alla över 65 år
• Slopad särskild löneskatt för alla över 65 år

Från och med i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Regeringen har i höstbudgeten föreslagit ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder för 2010. Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en pensionär med garantipension cirka 3500 och 4400 kronor mer per år.

Lönelördag är lika med moderatkampanj


I lördags var det åter dags för kretsens gemensamma kampanj i Skärholmens Centrum. Ingen kunde missa att det var moderater på torget eftersom vi var många, såväl medlemmar i femte kretsen som M-kvinnor. Jag tycker att samtalet med medborgarna är det absolut roligaste och viktigaste inslaget i det politiska uppdraget.