fredag 30 oktober 2009

Initiativ för jobb.

Mona Sahlin säger med emfas att (s) aldrig mer skall tappa initiativet i jobbfrågan. Vilket initiativ? De (s) initiativ som ledde till sjukskrivningar, förtidspensioneringar, deltidsarbete, friår, avskaffande av yrkesutbildningar? Det är inte trovärdigt att säga en sak på kongressen och sedan agera politiskt på ett sätt som ger rakt motsatt effekt. En politik för arbete måste först och främst erbjuda incitament för att starta och driva företag, incitament för att arbeta. Utbildning är en grundförutsättning oavsett om det handlar om yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Den som blir sjuk skall erbjudas stöd för återgång till yrkeslivet, liksom den som blir arbetslös. Den som vill arbeta deltid skall naturligtvis ha möjlighet till detta och den som vill ta ett friår kunna göra så, men inte på någon annans bekostnad, vare sig arbetsgivarens eller skattebetalarnas. Om (s) fyller sina slagord med realistiskt innehåll kan de framstå som trovärdiga i annat fall får de se att andra har initiativet ner det gäller jobben.

Alliansen senaste satsning när det gäller jobben, arbetslivsinriktad rehabilitering, för att stödja långtidssjukskrivnas återgång till arbetet är ett exempel på initiativ för jobben. På tal om att ta initiativ för jobben