onsdag 28 oktober 2009

Ämnen som alltid leder till debatt

Under de tre år jag varit aktiv bloggare är min erfarenhet att det är två ämnen som alltid förorsakar debatt med blogginlägg, kommentarer och personliga e-brev. Ibland positivt men ofta i negativa ordalag. Egentligen tycker jag att det är egendomligt att just jämställdhet och invandring skall vara de frågor som alltid leder till diskussion. Frågan om jämställdhet handlar inte om något annat än lika behandling, samma rättigheter och skyldigheter för alla medborgare, inklusive kvinnor och män. Frågan har dessutom varit ett aktuellt debattämne i mer än 100 år.

Invandring är inte heller en ny företeelse utan har genom historien alltid varit aktuell. Det handlar om människors rätt till skydd men också möjlighet att finna sin utkomst på en annan plats än födelseorten.

Varför just dessa två frågor än idag orsakar debatt och mycket känslor är fascinerande. Vad är orsaken? Kan det vara rädsla för att själv förlora något, rädsla för det nya eller rent av fördomar? Något annat?

Jag har inget svar på frågorna men tycker att det är viktigt att debatten fortsätter och inte somnar av. Jämställdhet och invandring är alldeles för viktiga frågor för att tystas ned.