tisdag 27 oktober 2009

En jobbpolitik för trygga pensioner

Grunden för långsiktigt trygga pensioner är en politik som prioriterar arbete. När Alliansen tillträdde efter valet var utanförskapet stort varför det var nödvändigt att prioritera åtgärder som stärkte arbetslinjen och förhindrade att pensionerna urholkades. Detta är lika aktuellt i dag med en internationell finansiell ekonomisk kris.
Exempel på åtgärder riktade mot äldre är:
• stärkt arbetslinje
• Sänkt skatt för pensionärer med höjt grundavdrag
• Dubbelt jobbskatteavdrag för alla över 65 år
• Slopad särskild löneskatt för alla över 65 år

Från och med i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Regeringen har i höstbudgeten föreslagit ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder för 2010. Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en pensionär med garantipension cirka 3500 och 4400 kronor mer per år.