onsdag 30 januari 2008

Lönelördag är kampanjlördag

Lönelördag är den bästa dagen i månaden! Vi moderater i Hägersten, Skärholmen och Älvsjö är varje lördag efter avlöning i Skärholmen för att samtala med stockholmarna. Det absolut roligaste inslaget i det politiska uppdraget är just mötet med människor. Jag mötte många positiva stockholmare, flera som återvänt till arbetsmarknaden efter långtids arbetslöshet, boende som fått lägre boendekostnader genom lägre fastighetsskatt, grundskolelever som kan välja gymnasium fritt inom Stockholms läns landsting och sist men inte minst en stor mängd stockholmare som var nöjda med skattesänkningen. Enligt opinionssiffrorna har stödet för Alliansen nått bottennoteringar. Jag får inte verkligheten att stämma överens med statistiken. De människor jag möter, oavsett om det är på landsbyggden eller i staden, i förort eller city, är positivt inställda till den borgerliga majoritetens politik och säger med glad röst att de är nöjda med Alliansen och Fredrik Reinfeldt. Jag tror mer på de människor jag möter än på siffrorna i opinionsmätningarna.