tisdag 3 juni 2008

Gerorgien

Georgien genomförde parlamentsval den 21 majoch jag hade förmånen att få medverka som internationell valövervakare . Mitt samlade intryck är att Georgien är ett fantastiskt land med en generös befolkning. Viktigt att komma ihåg är att Georgien är en ung demokrati efter att under många år varit en del i det Sovjetiska imperiet. Tyvärr besannade resan åter min uppfattning om att kommunism inte för något positivt med sig. De som drabbas värst är som alltid de vanliga människorna. Arbetslösheten är hög, 65 procent och levnadsstandarden låg. Att införa demokrati efter många års diktatur är komplicerat. Ryssland har infört importstopp av mineralvatten och vin från Georgien. Den som drabbas är den enskilda bonden som har förlorat sin största kund, ingen annan.
När det gäller själva valet anser jag att det är viktigt att vara ödmjuk inför uppgiften och ha i minne att det också i Sverige av och till verkar vara svårt att följa vallagarna och att respektera de mänskliga rättigheterna. Kortfattat anser jag att valet i det stora hela genomfördes med god vilja och demokratiska intentioner. De tveksamheter jag såg handlade framför allt om så kallad bussning där väljare transporterades mellan vallokalerna, att identifikationen av röstande sporadiskt var bristfällig, det förekom flera personer i valbåset samtidigt, försök till manipulation med valsedlar och vallistor. Självklart är mina iakttagelser begränsade i tid och plats men jag anser dem representativa eftersom jag delar intrycket med ett stort antal valobservatörer. de valobservatörer som varit i Georgien tidigare sade alla att de kan se en förbättring mot tidigare val. Nu återstår det viktiga arbetet för Georgien med att förvalta valresultatet och respektera medborgarnas röster.