fredag 22 maj 2009

Moderater tar ansvar för miljön

Sverige svarar för endast 0,2 procent av världens utsläpp av
växthusgaser. Det understryker vikten av ett starkt EU-samarbete
för att hantera den globala utmaning som klimatfrågan
innebär. Redan i dag gör EU mest för klimatet och miljön i hela världen
och inom unionen är Sverige det land som tar det största ansvaret. För mig som
moderater är det viktigt att Sverige fortsätter att vara en pådrivande kraft
för att EU tar sig an miljö- och klimatfrågorna på allvar med bindande mål,
samarbete och lagstiftning.
EU har hunnit långt men mycket mer behöver göras för att bryta medlemsstaternas beroende av fossila bränslen. Vi moderater vill att EU ska vara världens renaste region och på sikt bli helt oberoende av fossila bränslen. Fler länder behöver följa den svenska linjen och frivilligt ta på sig ännu större utsläppsreduktioner än vad EU kräver av oss. Samtidigt finns mer att göra för att förbättra miljön också på andra områden. I Sveriges närområde är Östersjön ett bra exempel på att samarbete är viktigt för en bättre havsmiljö. En röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet är en röst för en renare miljö.

tisdag 19 maj 2009

Moderat EU-politik

Idag har vi Moderater presenterat vilka frågor som är prioriterade i det moderata Europeiska samarbetet under den kommande mandatperioden.

* Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen
* Vi tar ansvar för att leda arbetet mot klimathotet
* Vi tar ansvar för att värna tryggheten och rättssäkerheten i Europa
* Vi tar ansvar för att stärka Europas roll i världen
* Vi tar ansvar för att göra EU mer effektivt

Personligen är jag nöjd med de Moderata prioriteringarna eftersom jag anser att de överensstämmer väl med den politik vi driver nationellt. Dessutom är frågorna av den art att det behövs ett Europeiskt samarbete för att få genomslag. Rösta Moderat i valet till Europaparlamentet. Din röst gör skillnad.

En ansvarsfull politik också i Europa

Den moderata EU-politiken bygger på ansvarstagande också i EU. Det är viktigt att ta ansvar för Europas ekonomi för att övervinna den internationella ekonomiska finanskrisen. Rätt politik nu säkrar och stärker svensk konkurrenskraft i världen. Avgörande för att nå resultat är att driva en ansvarsfull ekonomisk politik i hela EU och att inte riskera statsfinanserna. I stället för att bygga upp nya murar behöver medlemsstaterna verka för en öppen ekonomi där det är lätt för dem att handla med varandra.

Det är inte bara den ekonomiska krisen som kräver politiskt ansvarstagande. Europa och resten av världen står också inför en global klimatutmaning. Den kan endast mötas genom globalt samarbete, som EU ska leda.

Den ekonomiska krisen och klimatutmaningen visar att många av de frågor som är viktiga för Sverige bara kan hanteras genom ett starkt Europasamarbete. Samtidigt är det viktigt att betona att EU inte ska göra mer inom alla områden. Det Europeiska samarbetet bör koncentreras till områden som är viktiga för Sverige och Europa.

söndag 17 maj 2009

Språket är nyckeln in i samhället

Ett vanligt ämne för diskussion i valstugan är integrationspolitik och vad vi moderater vill göra angående invandring. Min uppfattning är att bra integrationspolitik handlar om att underlätta för nyanlända att snabbt etablera sig i det svenska samhället och att skapa möjligheter till framtidstro. Kompetens måste tas tillvara och politiken måste ge mycket tydliga incitament till snabb etablering.

Språket är den enskilt viktigaste vägen in i det svenska samhället. Språket förenar och ökar chansen till ett jobb i Sverige. Begriplig men bruten svenska borde höras mycket oftare på offentliga och privata arbetsplatser även i Sverige. Känslan av diskriminering desillusionerar unga människor. En effektiv språkutbildning är en avgörande faktor för många invandrares framtid i Sverige.

Svenska för invandrare (SFI, som ofta anklagats för att inte förmedla tillräckliga språkkunskaper ens för dem som klarar utbildningen med godkänt betyg behöver förbättras och anpassas efter individens behov med sikte på yrkeslivet.