fredag 22 maj 2009

Moderater tar ansvar för miljön

Sverige svarar för endast 0,2 procent av världens utsläpp av
växthusgaser. Det understryker vikten av ett starkt EU-samarbete
för att hantera den globala utmaning som klimatfrågan
innebär. Redan i dag gör EU mest för klimatet och miljön i hela världen
och inom unionen är Sverige det land som tar det största ansvaret. För mig som
moderater är det viktigt att Sverige fortsätter att vara en pådrivande kraft
för att EU tar sig an miljö- och klimatfrågorna på allvar med bindande mål,
samarbete och lagstiftning.
EU har hunnit långt men mycket mer behöver göras för att bryta medlemsstaternas beroende av fossila bränslen. Vi moderater vill att EU ska vara världens renaste region och på sikt bli helt oberoende av fossila bränslen. Fler länder behöver följa den svenska linjen och frivilligt ta på sig ännu större utsläppsreduktioner än vad EU kräver av oss. Samtidigt finns mer att göra för att förbättra miljön också på andra områden. I Sveriges närområde är Östersjön ett bra exempel på att samarbete är viktigt för en bättre havsmiljö. En röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet är en röst för en renare miljö.

Inga kommentarer: