tisdag 19 maj 2009

Moderat EU-politik

Idag har vi Moderater presenterat vilka frågor som är prioriterade i det moderata Europeiska samarbetet under den kommande mandatperioden.

* Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen
* Vi tar ansvar för att leda arbetet mot klimathotet
* Vi tar ansvar för att värna tryggheten och rättssäkerheten i Europa
* Vi tar ansvar för att stärka Europas roll i världen
* Vi tar ansvar för att göra EU mer effektivt

Personligen är jag nöjd med de Moderata prioriteringarna eftersom jag anser att de överensstämmer väl med den politik vi driver nationellt. Dessutom är frågorna av den art att det behövs ett Europeiskt samarbete för att få genomslag. Rösta Moderat i valet till Europaparlamentet. Din röst gör skillnad.

Inga kommentarer: