söndag 17 maj 2009

Språket är nyckeln in i samhället

Ett vanligt ämne för diskussion i valstugan är integrationspolitik och vad vi moderater vill göra angående invandring. Min uppfattning är att bra integrationspolitik handlar om att underlätta för nyanlända att snabbt etablera sig i det svenska samhället och att skapa möjligheter till framtidstro. Kompetens måste tas tillvara och politiken måste ge mycket tydliga incitament till snabb etablering.

Språket är den enskilt viktigaste vägen in i det svenska samhället. Språket förenar och ökar chansen till ett jobb i Sverige. Begriplig men bruten svenska borde höras mycket oftare på offentliga och privata arbetsplatser även i Sverige. Känslan av diskriminering desillusionerar unga människor. En effektiv språkutbildning är en avgörande faktor för många invandrares framtid i Sverige.

Svenska för invandrare (SFI, som ofta anklagats för att inte förmedla tillräckliga språkkunskaper ens för dem som klarar utbildningen med godkänt betyg behöver förbättras och anpassas efter individens behov med sikte på yrkeslivet.

Inga kommentarer: