tisdag 19 maj 2009

En ansvarsfull politik också i Europa

Den moderata EU-politiken bygger på ansvarstagande också i EU. Det är viktigt att ta ansvar för Europas ekonomi för att övervinna den internationella ekonomiska finanskrisen. Rätt politik nu säkrar och stärker svensk konkurrenskraft i världen. Avgörande för att nå resultat är att driva en ansvarsfull ekonomisk politik i hela EU och att inte riskera statsfinanserna. I stället för att bygga upp nya murar behöver medlemsstaterna verka för en öppen ekonomi där det är lätt för dem att handla med varandra.

Det är inte bara den ekonomiska krisen som kräver politiskt ansvarstagande. Europa och resten av världen står också inför en global klimatutmaning. Den kan endast mötas genom globalt samarbete, som EU ska leda.

Den ekonomiska krisen och klimatutmaningen visar att många av de frågor som är viktiga för Sverige bara kan hanteras genom ett starkt Europasamarbete. Samtidigt är det viktigt att betona att EU inte ska göra mer inom alla områden. Det Europeiska samarbetet bör koncentreras till områden som är viktiga för Sverige och Europa.

Inga kommentarer: