fredag 23 oktober 2009

Rehabilitering - ja tack

Ännu en ljusglimt i Alliansens politik har presenterats. Jag ser verkligen framemot att behandla propositionen med förslag om stöd till långtidssjukskrivning.

Utgångspunkten är att erbjuda människor en möjlighet tillbaka till arbete genom rehabilitering.

Regeringen föreslår att 17 miljarder kronor avsätts under de kommande tre åren i syfte att stödja långtidssjukskrivna personer i deras återgång till arbete. I korthet innebär förslaget att när den bortre gränsen för sjukpenning, 914 dagar eller den tidsbegränsade sjukersättning upphör ska aktivt stöd och hjälp erbjudas hos Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att individen åter skall kunna arbeta.

De berörda får möjligheten att medverka i en tre månader lång introduktion hos Arbetsförmedlingen där varje persons individuella förutsättningar och behov av stöd utreds. Därefter kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering, t.ex. lönebidrag, jobb- och utvecklingsgarantin, anställning via Samhall. Ersättningen till de deltagande blir den samma som för aktivitetsstöd, dvs. samma ersättning som gäller för den som redan idag medverkar i åtgärderna.

Enligt min uppfattning förtjänar alla seriösa förslag till åtgärder för att stödja människors väg från sjukskrivning till arbete en positiv hantering vilket i allra högsta grad gäller denna proposition.

torsdag 22 oktober 2009

Bättre sent än aldrig med en reformerad gymnasieskolan

Inte en dag för sen har beslut tagits om den nya gymnasieskolan. Förändringarna kommer att ge fler ungdomar förutsättningar att klara av gymnasieskolan. I ett modernt samhälle behövs olika kompetenser och därför är det positivt att såväl praktiska som teoretiska intressen välkomnas i den nya gymnasieskolan.

Den nya högskolan får två övergripande inriktningar, en med 6 högskoleförberedande program och 12 yrkesförberedande program. Dessutom införs två nya examina, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Olika behörighetsregler kommer att gälla för yrkesprogram och de högskoleförberedande programmen.
De största förändringarna är
– På yrkesprogrammen ökar tiden för yrkesämne och tiden för allmänteori minskar.
– Antagningskraven för gymnasiet förändras. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Till det yrkesförberedande krävs godkänt i fem andra ämnen utöver svenska, engelska och matematik för behörighet.
– Programstrukturen förändras. Det humanistiska och det ekonomiska programmet återinförs.
– De specialutformade program kommer att finnas kvar och skall kvalitetsgranskas av Skolverket.

Också när det gäller utbildning är Alliansens politik rätt.