torsdag 22 oktober 2009

Bättre sent än aldrig med en reformerad gymnasieskolan

Inte en dag för sen har beslut tagits om den nya gymnasieskolan. Förändringarna kommer att ge fler ungdomar förutsättningar att klara av gymnasieskolan. I ett modernt samhälle behövs olika kompetenser och därför är det positivt att såväl praktiska som teoretiska intressen välkomnas i den nya gymnasieskolan.

Den nya högskolan får två övergripande inriktningar, en med 6 högskoleförberedande program och 12 yrkesförberedande program. Dessutom införs två nya examina, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Olika behörighetsregler kommer att gälla för yrkesprogram och de högskoleförberedande programmen.
De största förändringarna är
– På yrkesprogrammen ökar tiden för yrkesämne och tiden för allmänteori minskar.
– Antagningskraven för gymnasiet förändras. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Till det yrkesförberedande krävs godkänt i fem andra ämnen utöver svenska, engelska och matematik för behörighet.
– Programstrukturen förändras. Det humanistiska och det ekonomiska programmet återinförs.
– De specialutformade program kommer att finnas kvar och skall kvalitetsgranskas av Skolverket.

Också när det gäller utbildning är Alliansens politik rätt.