fredag 23 oktober 2009

Rehabilitering - ja tack

Ännu en ljusglimt i Alliansens politik har presenterats. Jag ser verkligen framemot att behandla propositionen med förslag om stöd till långtidssjukskrivning.

Utgångspunkten är att erbjuda människor en möjlighet tillbaka till arbete genom rehabilitering.

Regeringen föreslår att 17 miljarder kronor avsätts under de kommande tre åren i syfte att stödja långtidssjukskrivna personer i deras återgång till arbete. I korthet innebär förslaget att när den bortre gränsen för sjukpenning, 914 dagar eller den tidsbegränsade sjukersättning upphör ska aktivt stöd och hjälp erbjudas hos Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att individen åter skall kunna arbeta.

De berörda får möjligheten att medverka i en tre månader lång introduktion hos Arbetsförmedlingen där varje persons individuella förutsättningar och behov av stöd utreds. Därefter kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering, t.ex. lönebidrag, jobb- och utvecklingsgarantin, anställning via Samhall. Ersättningen till de deltagande blir den samma som för aktivitetsstöd, dvs. samma ersättning som gäller för den som redan idag medverkar i åtgärderna.

Enligt min uppfattning förtjänar alla seriösa förslag till åtgärder för att stödja människors väg från sjukskrivning till arbete en positiv hantering vilket i allra högsta grad gäller denna proposition.