onsdag 5 mars 2014

Löfven fortsätter tiga


Socialdemokraterna upprepar idag sitt mål om att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020, och Stefan Löfvens egen utredning - Forskningskommissionen har presenterat sitt förslag. Samtidigt säger Löfven idag i Aftonbladet att Forskningskommissionens rapport inte är (S)-förslag. Rapporten fortsätter i samma anda som Löfven har gjort sig känd för nämligen tiga. Kommissionen rapport presenterar varken hur många jobb deras förslag ska skapa, eller hur förslagen ska finansieras. Det var i denna rapport som Löfven lovat "vända på varenda sten". Tillsättandet av Forskningskommissionen var Löfvens huvudnyhet i hans första maj-tal 2013. Av det storstilade löftet blev det inget.

Löfven är fortfarande svaren skyldig – kostnad, mål, genomförande.

Sänkt restaurangmoms leder till fler restaurangbesök.


 

Januarimånad har rykte om sig att vara årets fattigaste månad. Därför är det helt naturligt att de flesta hushåller med sina resurser, handlar minde, går mer sällan på restaurang, kort och gott håller lite hårdare i plånboken än normalt. Därför är SCB:s senaste statistik om ökad försäljningsvolym för restaurangnäringen under januari otroligt glädjande! Sänkt restaurang moms ger resultat.  Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,1 procent under januari, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 11,4 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under januari månad, särskilt bra gick det för kaféer (+11,4 %) och lunch- och kvällsrestauranger (+7,4 %). Den kategori som hade svagast utveckling i januari var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 5,4 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,2 procent i januari, jämfört med samma månad förra året.

Ökade antal restaurangbesök ger en tryggare arbetsmarknad och kanske rent av fler jobb. Många ungdomar är anställda inom cafébranschen varför uppgången av försäljningsvolymerna inom denna verksamhet är extra glädjande.