onsdag 5 mars 2014

Sänkt restaurangmoms leder till fler restaurangbesök.


 

Januarimånad har rykte om sig att vara årets fattigaste månad. Därför är det helt naturligt att de flesta hushåller med sina resurser, handlar minde, går mer sällan på restaurang, kort och gott håller lite hårdare i plånboken än normalt. Därför är SCB:s senaste statistik om ökad försäljningsvolym för restaurangnäringen under januari otroligt glädjande! Sänkt restaurang moms ger resultat.  Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,1 procent under januari, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 11,4 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under januari månad, särskilt bra gick det för kaféer (+11,4 %) och lunch- och kvällsrestauranger (+7,4 %). Den kategori som hade svagast utveckling i januari var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 5,4 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,2 procent i januari, jämfört med samma månad förra året.

Ökade antal restaurangbesök ger en tryggare arbetsmarknad och kanske rent av fler jobb. Många ungdomar är anställda inom cafébranschen varför uppgången av försäljningsvolymerna inom denna verksamhet är extra glädjande.