onsdag 1 april 2009

Ansvaret är hela styrelsens

Debatten om ansvaret för de ohemula pensionsavtalen inom AMF fokuserar endast på Wanja Lundby-Wedin, vilket är förståligt utifrån att hon är ordförande i LO. Däremot anser jag inte att debatten är helt rättvisande. Styrelsen utgörs av fler personer än Wanja Lundby-Wedin. Också deras ansvar måste granskas. Hur agerade styrelseordförande? Hur agerade Svenskt Näringslivs företrädare, hur agerade övriga valda ledamöter? Samliga sparare i AMF, liksom allmänheten vill ha ett svar.

Inga kommentarer: