fredag 8 februari 2008

Att resa till Storuman

Det är lätt att låta stockholmsperspektivet ta överhand och glömma att Sverige ser olika ut. Men det finns också likheter - Behovet av ett levande näringsliv, skola och utbildning samt infrastruktur. Det som slog mig under gårdagens besök i Storuman varr den energi och livsvilja som människor har, entreprenörer som ser möjligheter och genomför sina visioner. Det är viktigt att politiken gör det möjligt för människor att förverkliga sina visioner och inte lägger hinder i vägen.
I Storuman finns Skelefteå Kraft, Sverige fjärde största energiföretag! Företagets energiproduktion är helt miljövänlig. Infrastrukturen skall stödja och inte stjälpa ett samhälle därför välkomnar jag regeringens beslut att öppna Storumans flygplats för konkurrensutsatt flyg. En levande flygplats behöver möjligheter att utveckla sitt samarbete med olika flygbolag och företag. Att Storuman behöver tillgång till bra kommunikationer råder ingen tvekan om. Den kommande propositionen om flygplatser kan innehålla förändringar närd et gälelr flygplatsstrukturen, men det som är allra viktigast är att propostionen innehåller fortsatta öppningar för utveckling och kreativitet.

Apropå flygets negativa miljöpåverkan kan denna snart vara ett minne blott. EU har i samarbete med näringslivet beslutat att avsätta 1,6 miljarder euro till forskning för att utveckla miljövänliga lösningar inom flygsektorn. I utvecklingsprojektet Clean Sky medverkar 140 organisationer, företag och universitet för att utveckla nästa generations flygplan.

Inga kommentarer: