torsdag 13 november 2014

Uppfinningar är företagandets grund


En förutsättning för välstånd är marknadsekonomi och företagande. Eftersom grunden för företagande ofta är uppfinningar och uppfinnande är dessa en del av förutsättningarna för välstånd.
Vägen från idé till ett vinstdrivande företag är ofta lång och arbetskrävande. Det är inte ovanligt att processen från idé till innovation är så lång som sex till åtta år. Faktum är dessutom att endast en liten andel av alla idéer når marknaden, ungefär tio procent.
Sverige har under senare år klättrat i innovationstoppen och tillhör nu de ledande länderna när det gäller innovativt klimat. Exempelvis rankade Innovation Capacity Sverige 2009 som bäst i världen när det gäller innovationer.
Trots detta återstår mycket att göra för att förbättra möjligheterna för uppfinnare att gå vidare från idé till lyckosamt företag.
Alliansen införde speciella satsningar på kvinnliga uppfinnare. Resultatet av satsningar på kvinnliga uppfinnare börjar nu bära frukt. Ett exempel på detta är att 2014 är ett rekordår för antal nomineringar till utmärkelsen Årets Uppfinnarkvinna. Antalet nomineringar är i år 119, vilket är dubbelt så många som föregående år. Antalet nomineringar är fortfarande lågt men en trend är bruten, för första gången har antalet nomineringar överstiget 100!
Sverige får inte tappa styrfart, det är viktigt att villkoren för företagande inte försämras liksom att villkoren för uppfinnande fortsätter att utvecklas.
Utan uppfinnare och uppfinningar stannar Sverige.