tisdag 10 juni 2014

Sommaren är här och med den brist på sjuksköterskor

Sommar och brist på sjuksköterskor är en klassisk kombination. Kanske är bristen på sjuksköterskor oundviklig eftersom verksamheten pågår året om veckans alla dagar dygnet runt, kanske är bristen möjlig att milda.  Sjuksköterskeutbildningen tillhör en av de attraktivaste akademiska utbildningar, så gör också vissa av specialistutbildningarna, men inte alla. Jag har själv en bakgrund som sjuksköterska och chef. Ja, jag är övertygad om att bristen på sjuksköterskor inte går att undvika däremot är jag övertygad om att det finns flera åtgärder som går att genomföra för att minska denna. Jag vill inte ge mig in i lönedabetten men kan ändå inte låta bli att reflektera över att lönen för erfarna sjuksköterskor såväl som specialistutbildade sjuksköterskor bör öka. En löneökning kanske kan bidra till att fler sjuksköterskor väljer att stanna kvar inom vården liksom att fler sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig.

Ytterligare en fråga som jag ser som angelägen är att bryta den monopolsituationen som fortfarande råder inom akutsjukvården. Med fler arbetsgivare att välja mellan blir förutsättningarna att välja arbetsgivare större liksom möjligheten att starta eget företag. En möjlighet till fler företag inom akutsjukvården skulle kunna vara att bryta ned ett akutsjukhus i mindre enheter vilka skulle kunna utgöra egna fristående företag vilka i sin tur samarbetar med varandra. Flera fristående företag kan finnas inom ett geografiskt område. Geografin kan inte vara avgörande för ett företags avgränsningar. Vinnare på denna modell skulle framför allt vara patienten. Vinnare skulle också vara personalen som med fler arbetsgivare får möjlighet att välja arbetsgivare men också möjlighet att bli egen företagare.

Den eviga sjuksköterskebristen skulle kanske kunna få en lösning. Med fler mindre företag som tydligt är beroende av kompetenta medarbetare ökar incitamenten att behålla sin personal. Planeringen av sommar-och julledigheter blir viktigare och kanske också enklare. Resultatet blir nöjdare patienter som inte behöver stoppas i porten eller skickas till en annan vårdenhet där bristen på sjuksköterskor är lägre.