onsdag 17 december 2014

Hög köpkraft med Alliansen

Återigen presenterar SCB statistik som visar att Magdalena Andersson inte har något fog för sin kritik av Alliansens ekonomiska politik. Alliansens ekonomiska politik var bra för såväl Sverige som hushållens ekonomi. Statistiken talar sitt entydiga språk och stödjer att Alliansens politiska prioriteringar var rätt. Arbetslinjen, ökad inkomst för hushållen och ordning och reda i de offentliga finanserna gav resultat.

För år 2013 var de svenska hushålls konsumtion 15 procent över EU-snittet för de 28 medlemsländerna. Sverige ligger på delad sjundeplats i Europa tillsammans med Danmark, Finland och Storbritannien. Endast Luxemburg, Norge och Schweiz. Vid en jämförelse mellan endast EU-länderna ligger Sverige på delad andra plats eftersom Norge och Schweiz inte är medlemmar i EU.

Hushållens faktiska individuella konsumtion per capita är ett mått som beskriver hushållens materiella välfärd i ett land sträcker sig mellan 36 procent över till 51 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Resultatet av Magdalena Anderssons och socialdemokraterna politik har vi ännu inte sett men risken är stor för att Alliansens åtta åriga positiva ekonomiska utvecklingen är bruten.