tisdag 12 maj 2009

Moderaterna tar ansvar för klimatet

Klimatkrisen slår hårt mot hela världen, särskilt mot fattigare länder. Ett rikt land som Sverige behöver därför visa solidaritet gentemot sin omvärld. Vi har de resurser som krävs för att hjälpa andra länder att minska sina utsläpp. Det är därför allvarligt att Socialdemokraternas ordförande, Mona Sahlin, numera enbart vill bedriva en nationell miljöpolitik, som resulterar i att länder som är i stort behov av stöd för att minska sina utsläpp överges.

Vi moderater vet att rätt resurser snabbt kan göra stor skillnad i många länder. Med samma pengar som vi kan göra väldigt lite med här i Sverige kan vi göra väldigt mycket med i andra länder. Därför är det viktigt att Sverige driver en offensiv miljöpolitik och fortsätter ge sitt stöd till fattigare länder som saknar resurser för att minska sin klimatpåverkan. Klimatfrågan är en global utmaning och vi får aldrig glömma att det är de gemensamma globala åtgärderna som i slutändan kommer att påverka klimatet även här i Sverige.

Inga kommentarer: