söndag 19 april 2009

Högre kvalitet i hälso- och sjukvården med mångfald

Det är egendomligt att huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården fortfarande genererar diskussion. Att vården fungerar är en av de viktigaste frågorna för många människor. I andra sammanhang är det självklart att andra än den offentliga sektorn är bäst på att driva verksamheten. Den moderatledda majoriteten i Stockholms läns landsting gör ett utmärkt arbete för att öka kvaliteten i vården. Under de senaste tre åren har Moderaterna satsat över 6,5 miljarder kronor på att öka kvaliteten och tillgängligheten i sjukvården. Undersökningar visar att alltfler länsbor nu är nöjda med vården än tidigare.
Med den borgerliga politiken har det gjorts 311 000 fler besök hos husläkarna, en ökning med 12%, antalet listningsbara läkare har ökat från 989 till 1033. Det har tillkommit 25 fler vårdcentraler, 8 fler mödravårdscentraler och 8 fler barnavårdscentraler. Hälso- och sjukvården i Stockholms länslandsting utvecklas i rätt riktning med Moderaterna vid rodret.

Inga kommentarer: