tisdag 30 mars 2010

Förbifart Stockholm än steg närmare

Alliansen har äntligen presenterat den trafikslagsövergripande nationella planen för perioden 2010-2021. Satsningen omfattar 482 miljarder kronor fördelat på 417 miljarder kronor statlig finansiering, 65 miljarder kronor finansieras genom trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag. Äntligen kan Stockholmsöverenskommelsen bli verklighet! Satsningarna i Stockholm med omnejd omfattar totalt ca 100 miljarder kronor. De största satsningarna i Stockholm är Förbifart Stockholm, Citybanan, Mälarbanan och Norra Länken. Alliansens trafiköverenskommelse kan äntligen göra det möjligt att resa såväl miljövänligt som effektivt inom regionen. När väl trafiklederna är utbyggda kommer det att finnas fungerande alternativ till Essingeleden och Västerbron för den som färdas i syd-nordlig riktning. Det här beslutet borde ha tagits mycket tidigare, Socialdemokraterna hade 12 år på sig att agera men stoppade huvudet i sand med trafikkaoset tilläts breda ut sig.