torsdag 29 april 2010

Hela Stockholm skall leva

Stockholm växer så det knakar – Vingåker, Katrineholm, Norrköping lanseras som idylliska orter att bo i för den som vill arbeta i Stockholm men inte bo i huvudstaden. Med höjd bensinskatt blir det än svårare för de allra flesta att ha råd att bo utanför Stockholms innerstad. När Maria Wetterstrand säger att avdragsmöjligheten för resor till och från arbetet gör att boende utanför storstaden inte drabbas förstår jag inte vad hon menar. Det finns också ett liv utanför arbetet - fritidsaktiviteter, shopping, barn som skall hämtas och lämnas. Det är inte alla, inte ens i Mälardalen, som bor i områden där kollektivtrafiken är ett alternativ under veckans alla dagar när som under dygnet. Den rödgröna stureplansvänsterns negativa inställning till utbyggnad av ringleder runt Stockholm framstår i ett annat ljus när de nu börjar presentera sin politik.

Bygg ringlederna runt Stockholm, oförändrad bensinskatt och bygg fler bostäder är vad Stockholm behöver och inte tvärt om.