torsdag 22 november 2007

Satsa på infrastrukturen med OPS

Efter dagens utfrågning i trafikutskottet om offentlig och privat samverkan (OPS) vid satsningar på infrastrukturen har jag blivit ännu mer övertygad om att vikten av att vidga perspektiven när det gäller utbyggnad av infrastrukturen. Storbritannien har exempelvis genomfört flera utbyggnader av vägar och järnvägar med OPS lösningar. Självklart måsten projekten vara väldefinierade och utredda samt avgränsade och parternas olika ansvar tydligt artikulerade. Med OPS finns möjligheten att i snabbare tack genomföra samhällsnyttiga satsningar av infrastrukturen. Med OPS lösning hade Stockholm med största sannolikhet redan haft en ringled runt staden. Vinnarna i fallet Stockholm hade varit alla som bor i regionen, näringslivet och miljön. Med ökad framkomlighet minskar köerna och därmed utsläppen.

Inga kommentarer: