onsdag 25 mars 2009

Rut och kvinnligt företagande

Alliansens politik är enligt min mening rätt metod för att öka antalet kvinnliga företagare. I dagens Sverige är det vanligare att kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn. Majoriteten av de personer som arbetar med omvårdnad, rengöring, städning och barnomsorg är kvinnor och därför är det positivt att möjligheten att starta och driva lönsamma företag inom dessa områden ökar. Det är också vanligare att kvinnor har större ansvarar för städning, matlagning och omsorg om barnen än män. Med skatteavdrag för hushållsnära tjänster ökar också jämställdheten i familjen och fler kvinnor kan satsa på karriären utan att känna dåligt samvete.

Inga kommentarer: