måndag 23 mars 2009

Styrelsekraft

Alliansregeringen stannar inte vid att prata om att kvinnor behövs i styrelser utan gör aktiva insatser. Programmet Styrelsekraft syftar till att synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser.
Enligt min mening är det resursslöseri om inte den kunskap och erfarenhet som kvinnor besitter kommer näringslivet till godo. Programmet Styrelsekraft kan öppna dörrar som idag är stängda för kvinnor.

Inga kommentarer: