tisdag 24 mars 2009

Fler kvinnor på ledande positioner

Enligt en undersökning gjord av SIS Ägarservice/SCB av 294 börsnoterade företag är det endast fem av företagen som har en kvinnlig VD. Andelen kvinnliga VD:ar i undersökningen är färre än två procent. Jag frågar mig om det gamla vanliga argumentet att det är kompetensen som räknas verkligen stämmer. Är det verkligen så ovanligt med kompetenta kvinnor att detta kan förklara varför det är ovanligt med kvinnliga VD:ar? Nej, jag anser inte det. Däremot finns det gamla vanor, fördomar och skygglappar som gör att det är vanliga att rekrytera män än kvinnor till ledande poster. Handelskammaren i Stockholm driver tre olika kvinnliga nätverk som riktar sig till kvinnor. Detta är en möjlig väg att gå för att öppna nya portar för kvinnor som vill göra karriär. Andra metoder är exempelvis den väg som vi moderater tillämpar när det gäller det gäller valsedeln till Europaparlamentet, de fyra första namnen består av två kvinnor respektive två män.

Inga kommentarer: