tisdag 24 mars 2009

Jämställdhet i fokus med Moderaterna

Jag är glad över att vi moderater öppet diskuterar jämställdhetsfrågor. Det är ett faktum att kvinnor i Sverige tjänar mindre än män, att kvinnor äger mindre än män, att kvinnor har mindre makt än män . Förutsättningarna för kvinnor och män är olika på arbetsmarknaden. Arbetet med att åtgärda skillnaderna mellan kvinnor och män är en viktig dimension i den moderata politiken och målet är att det ska råda jämställdhet både i familjelivet och i arbetslivet.

Att skillnaden mellan andelen kvinnor och män på ledande poster är omfattande innebär att kvinnor är en outnyttjad tillgång. Finanskrisen bör innebära en nystart i det sätt stora företag och offentlig verksamhet leds och vad som utgör ett modernt ledarskap. Fler kvinnor på chefsposter och fler kvinnliga företagare ger Sverige en starkare ekonomisk utveckling. Detta är en viktig uppgift för näringslive och politiken.

Inga kommentarer: